KADAR TARIF AIR

Jenis Penggunaan Jumlah PenggunaanKadar Setiap Meter Padu ( RM )Kadar Minimum (Setiap Bulan) ( RM )
Domestik0 m³ – 20 m³
21 m³ – 35 m³
Melebihi 35 m³
0.80
2.00
3.00
7.00
Institusi Keagamaan /
Kebajikan yang diluluskan
Kadar Rata1.607.00
Domestik PukalKadar Rata1.6016.00
Bukan Domestik 0 m³ – 35 m³
Melebihi 35 m³
2.80
3.30
30.00
PerkapalanKadar Rata7.0050.00
Perusahaan Pemprosesan Air (Kios Air)Kadar Rata7.0050.00

KALKULATOR TARIF AIR