• Ditubuhkan pada April 1999.
  Yang pertama seumpamanya di dalam perkhidmatan pembekalan air berdedikasi.
 • - Aduan / pusat panggilan pelanggan.
  - Pusat maklumat untuk organisasi.
 • Sistem Pengurusan Kerja (JMS) – perisian teras
  - Sistem pengkalan data dalam talian dibangunkan sebagai alat di dalam menguruskan beban kerja dan aduan. Rangkaian komunikasi dengan antaramuka komputer merangkaikan Pusat Maklumat SAJ kepada kesemua depoh wilayah.
  - Setiap aduan direkodkan ke dalam sistem dan akan ditugaskan dengan rujukan unik untuk memudahkan pemantauan dan mengakses data yang disimpan.

  Sistem Maklumat Pengebilan (BIS)
  -Sebagai alat bantuan untuk menguruskan pertanyaan bil pelanggan.

  Sistem Pengurusan Pusat Panggilan (CCM)
  - Sistem Pengurusan Pusat Panggilan digunakan untuk memantau panggilan keluar dan masuk melalui Talian Mesra.
  - Ia membolehkan tahap perkhidmatan yang ditawarkan oleh agen panggilan diukur.

  Sistem Informasi Geografikal Bersepadu (IGIS)
  - Ia meliputi keseluruhan aset dan pemasangan di seluruh negeri.
  - Identifikasi yang tepat pada lokasi insiden seperti kebocoran atau paip pecah.

  Sistem Pemantauan Jarak Jauh (RMS)
  - RMS membolehkan pemantauan paras air di loji takungan dari Pusat Maklumat SAJ – 24 jam sehari. Sistem ini dipasangkan pada lebih 100 loji takungan seluruh Johor bagi memastikan bekalan air yang berterusan kepada para pelanggan.

 • Pengkelasan Panggilan
  i) Aduan bekalan air
  ii) Pertanyaan bil

  Fax : 07 – 226 2339
  E-mel : customer.care@ranhill.com.my
 • i) Objektif Kualiti Piagam Pelanggan
  ii) Analisa Panggilan
  iii) Bilangan paip yang pecah
  iv) Limpahan Loji Takungan
  v) Prestasi Agen