Profil Syarikat

Ranhill SAJ Sdn Bhd iaitu anak syarikat kepada Ranhill Utilities Berhad merupakan sebuah syarikat pembekalan air bersepadu, yang terlibat dalam proses rawatan air dan pengagihan air yang telah dirawat kepada pengguna terus ke peringkat pengebilan dan pungutan bil.

Aktiviti Syarikat

  • Mengutip dan menyimpan rekod caj daripada pengguna dan bayaran berkaitan dengan air terawat untuk pengguna dari pelbagai peringkat.
  • Pengagihan air terawat kepada pengguna domestik, perniagaan dan institusi.
  • Pengoperasian, penyelenggaraan dan pembangunan air terawat, retikulasi dan sistem sokongan.

Infographic_RanhillSaj-01