Date: 25 January 2021 (12 HOURS)

District: Kota Tinggi, Johor

Date: 26 January 2021 (14 HOURS)

District: Johor Bahru, Johor

Date: 26 January 2021 (9 HOURS)

District: Muar, Johor

Date: 26 January 2021 (8 HOURS)

District: Muar, Johor

Date: 27 January 2021 (13 HOURS)

District: Johor Bahru, Johor

Date: 27 January 2021 (8 HOURS)

District: Johor Bahru, Johor

Date: 27 January 2021 (8 HOURS)

District: Muar, Johor

Date: 31 January 2021 (11 HOURS)

District: Kluang, Johor

Date 1 February 2021 (8 HOURS)

District: Muar, Johor

Date 1 February 2021 (8 HOURS)

District: Johor Bahru, Johor

Date 1 February 2021 (8 HOURS)

District: Segamat, Johor

Date 2 February 2021 (8 HOURS)

District: Muar, Johor

Date 2 February 2021 (8 HOURS)

District: Batu Pahat, Johor

Date 3 February 2021 (8 HOURS)

District: Muar, Johor

Date 3 February 2021 (8 HOURS)

District: Muar, Johor

Date 3 February 2021 (8 HOURS)

District: Segamat, Johor