Pencapaian

  1. Liputan bekalan air secara menyeluruh
  2. Penubuhan SAJ Info Center yang beroperasi 24-jam sehari
  3. Program kualiti air yang sistematik dan komprehensif dengan 578 lokasi pensampelan air yang dimiliki bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kapasiti 44 buah loji rawatan air di seluruh Johor
  4. Penghasilan Sistem Pengurusan Kerja (JMS) untuk merekod dan mengesan tugasan
  5. Penstrukturan semula organisasi ke arah operasi yang mengutamakan pelanggan
  6. Kami telah mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan tahap NRW dengan menggunakan Pengurusan NRW Sistem komprehensif untuk menguruskan semua data NRW, termasuk pemantauan dan menganalisis tahap NRW. Aqua sistem SMART yang dibangunkan oleh RWS untuk menguruskan Daerah Meter Zon (DMZs) kerja-kerja pemantauan (aliran dan tekanan)
  7. Pengenalan kepada Objektif Kualiti & Piagam Pelanggan sebagai penanda aras terhadap tahap perkhidmatan kami
  8. Pencapaian tahap kepuasan purata sebanyak 87.18% di dalam Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan 2017 yang diadakan setiap tahun
  9. Pelaksanaan Sistem Informasi Geografikal Bersepadu (IGIS) yang menyatukan kesemua maklumat berkaitan pembekalan air